ความเชื่อและพิธีกรรม เราลอยกระทงเพื่ออะไร

ความเชื่อและพิธีกรรม เราลอยกระทงเพื่ออะไร

ประวัติเริ่มต้นของวันลอยกระทง

วันลอยกระทงเริ่มต้นมาจากประเพณีฮินดูที่มีชื่อเรียกว่า "ดีวาลี" ซึ่งเป็นเทศกาลสำคัญในศาสนาฮินดู การลอยกระทงนี้มีรากฐานอยู่ในประเพณีทางศาสนาและวัฒนธรรมฮินดูอายุเก่าแก่ เป็นการประกอบพิธีบูชาและทำบุญในวันพระเจ้าพุทธกุมภ์ (พระวันอาสาฬหบูชา) ซึ่งมักจะตรงกับเดือนพฤศจิกายนของปฏิทินกรีกานะของฮินดู

โดยปกติแล้วเทศกาลดีวาลีจะตรงกับวันเพ็ญพระศรีรัตนตรัย ซึ่งมีความสำคัญเนื่องจากเป็นวันที่พระพุทธเจ้าปรากฏตัวและประกาศพระธรรม (ดาร์มมะ) ที่วัดสิงห์ ณ บานารัม หรือวัดมหาธาตุ ณ วรวิหาร และพระพุทธเจ้าให้การสอนเรื่องของเทศกาลลอยกระทง ซึ่งมีความหมายในการสละความเดียวดาย ลงสิ่งที่ผิด และเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้ง

 gradient-background-loy-krathong

ความเชื่อเรื่องการลอยกระทง ช่วยในเรื่องใดบ้าง

การลอยกระทงเป็นการทำพิธีศาสนาที่มีความหมายสำคัญและเชื่อมโยงกับศาสนาฮินดูและวัฒนธรรมไทยมาโดยตรง ความเชื่อทางศาสนาส่วนใหญ่ในการลอยกระทงนั้นมีหลักการและความหมายที่แตกต่างกันไปตามภูมิภาคและบริบททางวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ ซึ่งความเชื่อเรื่องการลอยกระทงส่วนใหญ่จะลอยเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 1. การล้างบาปและเริ่มต้นใหม่

  การลอยกระทงถือเป็นการสะท้อนความบริสุทธิ์ในจิตใจและการล้างบาป การทำพิธีลอยกระทงเป็นการปลดปล่อยความผิดพลาดและสละความเดียวดาย เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้ง

 2. เคารพและบูชาพระพุทธรูป

  การลอยกระทงบางครั้งมีการเติมพระพุทธรูปหรือของบูชาลงบนกระทงเพื่อแสดงความเคารพและบูชา มีความหมายในการเชื่อมโยงต่อความเชื่อในศาสนาพุทธและการสร้างบุญคุณ

 3. การบูชาทำบุญแก่น้ำ

   การลอยกระทงในบางที่มีการใส่ของบูชาลงน้ำเพื่อปลดปล่อยสิ่งของต่างๆ ให้กับผู้ที่จะหยุดทำสิ่งไม่ดี และทำบุญให้กับบ้านเรือนและครอบครัว

 4. การตั้งความปรารถนา

   การลอยกระทงบางครั้งเป็นการตั้งความปรารถนา เชื่อว่าเมื่อลอยไปกับกระทง ความปรารถนาและความฝันดีๆ ก็จะเป็นจริง

การลอยกระทงเป็นประเพณีที่สื่อสารความสงบสุขและความสุขในชีวิต การบูชาพระพุทธรูปหรือสิ่งบูชาลงน้ำ และการล้างบาปเป็นแนวทางทางศาสนาและวัฒนธรรมที่มีความหมายในการต่อสู้กับความผิดพลาดและการเริ่มต้นใหม่ แต่ละภูมิภาคมีการปฏิบัติและความเชื่อเฉพาะตัวที่แตกต่างกันไปครับ

 ddafafd