ลดความเสี่ยงโรคซึมเศร้าด้วยการออกกำลังกาย ทำได้จริงไหม?

ลดความเสี่ยงโรคซึมเศร้าด้วยการออกกำลังกาย ทำได้จริงไหม?

 

 แม้ว่าหลายคนจะมองว่าการออกกำลังกายนั้น ไม่ได้เกี่ยวกับโรคซึมเศร้า เนื่องจากโรคซึมเศร้านั้นเป็นอาการทางจิต ที่ไม่ได้เกี่ยวกับร่างกาย แต่รู้ไหมว่าการมีร่างกายที่แข็งแรงนั้น ก็ย่อมนำมาซึ่งสุขภาพทางใจที่ดีด้วย ช่วยให้เราใช้ชีวิตอย่างมั่นใจ ไม่หวาดระแวงกับสิ่งที่ต้องเจอในแต่ละวัน ไม่ป่วยบ่อย มีสุขภาพที่ดี กระฉับกระเฉง ทั้งนี้การออกกำลังกายเป็นประจำนั้น ได้รับการศึกษาวิจัยมาแล้วว่า สามารถรักษาโรคซึมเศร้าได้จริง แม้จะออกกำลังกายเพียงแค่ 1 ชั่วโมงใน 1 สัปดาห์ ก็มีผลต่อโรคซึมเศร้าอย่างมาก เนื่องจากสามารถป้องกันการเกิดโรคซึมเศร้าได้สูงถึงร้อยละ 12 เลยทีเดียว ทั้งยังมีการวิจัยในมหาลัยเซาท์ออสเตรเลีย พบว่าการออกกำลังกาย ส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อการช่วยรักษาผู้ป่วยซึมเศร้าที่มีปัญหาสุขภาพจิตค่อนข้างรุนแรงอีกด้วย  โดยคำแนะนำการออกกำลังกายขององค์การอนามัยโลกนั้น กำหนดให้ผู้ที่มีอายุ 18 ถึง 64 ปี ควรออกกำลังกายอย่างน้อย 2 ชั่วโมง 30 นาทีต่อสัปดาห์ ซึ่งเวลาเพียงเท่านี้ยังถือว่าเล็กน้อยมากเมื่อเฉลี่ยจากทั้งสัปดาห์ถือว่าเล็กน้อยมาก เพราะแค่เราออกกำลังกายไม่ถึง 30 นาที ก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีแล้ว

 

อย่างไรก็ตามไม่เพียงการออกกำลังกายเท่านั้น ที่มีผลลัพธ์ที่ดีต่อโรคซึมเศร้า แต่สังคมความเป็นอยู่ของเรา ก็ถือได้ว่ามีความสำคัญเช่นเดียวกัน หากเราอยู่ในสังคมที่พยายามพูดในทางลบ หรือส่งความรู้สึกลบๆให้กัน ย่อมมีผลให้โรคซึมเศร้ารักษาได้ยาก แต่หากเราได้มาอยู่ในสังคมที่ดี พูดดีและส่งความรู้สึกที่ดีให้กัน บางทีแม้จะเจอเรื่องกระทบจิตใจมาอย่างรุนแรง แต่กำลังใจจากคนรอบข้าง ก็สามารถทำให้เรามองข้ามสิ่งเลวร้ายที่ผ่านมาได้เช่นกัน