ความหมายคู่เลข 34 , 43

ความหมายคู่เลข 34 , 43  / (สาม-สี่   ,  สี่-สาม)

 

ความหมาย

พูดตรง พูดไม่คิด ชีวิตเสียหายจากคำพูดบ่อยๆ เผลอพูดอะไรโดยไม่ได้ตั้งใจจนนำมาซึ่งปัญหา ระวังเสียหายจากคำพูด 

 

"เลขเซียน49" 

รับออกแบบ "เบอร์โทรศัพท์มงคล" ให้ตรงกับผู้ใช้งาน เสริมความมั่งคั่ง เพิ่มพูนด้วยทรัพย์ สติปัญญา ความรัก หน้าที่การงาน สุขภาพ ดั่งที่คุณต้องการ

789419

Untitled-1

x24e8v

leksian49